Har sett på en predikoserie på NP igen. Handlade eg om kärlek, sex och dating men man kan ju applicera det på vardagliga situationer och relationer också. Utgår ifrån 1 kor 13, om hur kärleken är. Utdrag från Svenska Folkbibeln, 1 kor 13:4-7:

4 Kärleken är tålig och mild,
kärleken avundas inte,
den skryter inte, 
den är inte uppblåst,
5 den uppför sig inte illa, 
den söker inte sitt,
den brusar inte upp, 
den tillräknar inte det onda.
6 Den gläder sig inte över orättfärdigheten
men har sin glädje i sanningen.
7 Den fördrar allting, 
den tror allting,
den hoppas allting, 
den uthärdar allting.

Det är ofta som jag ser nya betydelser i gamla låtar nuförtiden när jag ser på predikningar etc. Ett ex är Heartbeat of Heaven av Steven Curtis Chapman. Tänkte inte alls på att den utgick ifrån just 1 kor. Men nu ser jag det klart och tydligt:

Loving, joyful, peaceful, patient
Kind and good and full of faith
Self-controlled and gentle
The heart of heaven beats this way.

I know at times this heart of mine beats only for itself
Full of thoughts and dreams, plans and problem
But this hear beating here in me belongs to someone else
He bought it with His life to show His love 

This is my prayer, Lord, today
Let this heart beat away
Heartbeat of heaven, I want you to be my own,
Heartbeat of heaven, I want my life show
The kind of love that comes and goes with the heartbeat of heaven
— Steven Curtis Chapman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s