För mig är det självklart att alla människor är lika mycket värda. Jesus dog för mig, lika mycket som Han dog för någon annan. Om jag börjar se ner på någon annan, då säger jag att min standard är högre än Guds standard. Jag sätter mig över Gud. Om alla kunde förstå att detta (bilden nedan) är vad Jesus lär ut och lyssna på det, då tror jag att världen skulle se annorlunda ut:

post

Kristendomen är en religion, människor har gjort hemska saker i religioners namn. Jag väljer att följa Jesus. Han gjorde saker som var så opassande, bara för att han älskade människor. Han talade med människor som hade spetälska, de som var längst ner i samhället, Han lyfte fram kvinnor, som ansågs som ting och ägodelar (ja, det var mycket värre på den tiden!) han umgicks med prostituerade; Vem behöver en läkare mest, en sjuk eller frisk, vem behöver frälsning mest, en rättfärdig eller en syndare? I Lukas 7:36-50 står följande:

36 En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid, och han gick till honom och lade sig till bords. 37 Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariséns hus, kom hon dit med en alabasterflaska med olja 38 och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Med sina tårar började hon väta hans fötter och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med oljan. 39 Farisén som hade inbjudit honom såg det och tänkte: “Om den mannen vore en profet skulle han känna till vad det är för slags kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska.”

40 Då sade Jesus till honom: “Simon, jag har något att säga dig.”

Simon svarade: “Mästare, säg det.” – 41 “Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig femhundra denarer, den andre femtio. 42 Eftersom de inte kunde betala, efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest?” 43 Simon svarade: “Den som fick mest efterskänkt, skulle jag tro.” Jesus sade: “Du har rätt.” 44 Sedan vände han sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.” 49 Då började de andra bordsgästerna fråga sig: “Vem är den här mannen, som till och med förlåter synder?” 50 Men Jesus sade till kvinnan: “Din tro har frälst dig. Gå i frid.”

Jag hoppas att jag en dag kommer så långt att jag gör opassande saker jag också!

Min favoritartist säger det bra…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s