Jag har inte lagt någon vikt vid palmsöndagens traditioner innan. Jag har vetat vad den innebär men påsken har överskuggat denna dag. Jesus rider in på en åsna och folket hyllar honom som kung. Det är vad jag tänker om denna dag. Men sen jag börjat läsa bibeln mer så har jag börjat fundera på vad som faktiskt händer i det jag läser. Det finns så mycket symbolik som jag inte vet om. Fick höra idag att åsnan som djur symboliserar ringhet och ödmjukhet. Att Jesus inte rider in som en krigskonung utan Han ödmjukar sig inför sitt folk är mer talande än att bara läsa att Han sitter på ett djur, vilket som helst. Att det dessutom var en ung åsna som inte blivit riden alls än, det symboliserar renhet… Att vara den förste…

Första gången jag fick en aha-upplevelse var när jag gick på Glimåkra gospellinje. På GT-lektionen pratade vi om hur Abraham ingick ett förbund med Gud. På den tiden bekräftade man att ett förbund hade ingåtts genom att klyva djur i två, framdel och bakdel och lägga på marken med en gång emellan. Sedan skulle båda parter gå där emellan och på så sätt bekräfta att vi ingår detta förbund. Nu, när Abraham och Gud ingick detta förbund så var det bara en eldslåga som for fram och tillbaka mellan dessa kadaver. Alltså Gud. Så det innebär att det bara är Gud som kan bryta det förbundet. Hur mycket mäktigare blir det inte när man vet en sådan sak?! Hur mycket större blir inte Gud av att man förstår vad Han faktiskt har gjort?!

Jag vill ha flera av dessa aha-upplevelser!!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s